top of page

om wendy 

"Jag är utbildad medievetare och statsvetare med särskilt fokus på strategisk kommunikation i förhållande till påverkan och mellanmänskliga processer. Min utbildningsbakgrund är bred och innefattar även projektledning, konceptutveckling, journalistik, medieproduktion, ledarskap och retorik. Allt detta har gjort mig till en mångfacetterad, kommunikativ strateg som söker efter kunskap i både smått och stort. Bakom mitt engagemang för kommunikation och samhällsutveckling, bubblar en stark nyfikenhet för förändring. Jag lockas av idén att böja, bryta ner och bygga nytt – en kvalitet som gett mig mod att starta egen firma."

fokusområden

  • Normkreativ verksamhetsutveckling

  • Projekt- och processledning 

  • Textproduktion / copywriting

  • Konceptutveckling

  • Föreläsning / moderering 

  • Kompetensutveckling

  • Social hållbarhet 

  • Konstnärligt skapande

  • Marknadsföring 

  • Storytelling

bottom of page